Kirjaston näyttely: Exlibriksiä suomalaisilta naistaiteilijoilta

Kirjaston näyttely: Exlibriksiä suomalaisilta naistaiteilijoilta

Näyttely Kankaanpään kaupunginkirjastossa 5.4.-5.5.2019

Kirjanystävä merkitsee yleensä kirjan omak­seen – ja tavallisesti jo heti sen saatuaan.  Ehkäpä tyylikkäin tapa on tehdä se henkilökohtaisella ex­­libriksellä. Se on pieneh­kö paperille pai­­net­tu merkki, johon kuva­­taiteen kei­noin on muotoil­tu kertomus omis­tajastaan. Ex­lib­ris voi kertoa har­ras­tuksista, miel­­tymyk­sistä, luon­tees­ta, työstä, elä­män­vaiheista, ko­ti- tai syn­nyinpai­kasta tai jois­tain mui­sta, omista­jal­leen tär­keis­tä asiois­ta. Suomessa tunnetaan vain n. 25 000 ex­libristä aina 1600-luvun lopulta laskien.

Tähän näyttelyyn on koottu otos suoma­laisista ex­libriksiä tehneistä  naistaiteilijoista.  Tekijöitä olisi usei­ta muitakin, mutta kaikki eivät mah­tuneet mukaan. Mukana on kuitenkin 18 taiteilijaa.

Edesmenneitä taiteilijoita edustavat mm. Annikki Arola-Anttila, Helmiriitta Honkanen, Helvi Hyvärinen, Tove Jansson, Maija Karma, Pia Katerma, Mirjam Kinos, Aune Mikkonen, Helene Schjerfbeck, Elin Uino ja Martta Wendelin.

Tove Jansson, Helene Schjerfbeck, Elin Uino  ja Martta Wendelin eivät montaa kirjan­omistajan­merkkiä tehneet mutta ovat ansioituneet taiteen muilla alueilla. Elin Uino oli Urho Kekkosen puolison Sylvi Kekkosen siasar ja teki Kekkosen ollessa pääministeri hänelle varsin kuvaavan exlibriksen. Myös Sylville hän teki kaksikin exlibristä Sylvia Salome-nimellä. Helvi Hyvärinen oli presidentti Kyösti Kallion hyvä perhetuttu ja teki prersidentin puolisolle Kaisa Kalliolle kaksi merkkiä. Jostain syystä itse presidentille hän ei merkkiä tehnyt. Maija Karma ja Aune Mikkonen ovat maamme grafiikan taitajien kärkeä ja molemmat ovat tehneet exlibriksiä runsaasti. Myös Annikki Arola-Anttila ja Pia Katerma ovat tehneet useita exlibriksiä. Katerma on myös maamme taidekasvatuksen uudistaja. Mirjam Kinos on suomalaisista naistaitelijoista tehnyt eniten exlibriksiä, runsaasti yli 300. Kinosta on kutsuttu myös meillä ”Exlibristen Grand Old Lady’ksi” hänen monipuolisten exlibris­harrastustensa vuoksi. Edesmenneistä tekijöistä Helmiriitta Honkanen on toinen yli 300 exlibriksen tekijä. Hän nukkui pois juuri ennen viime joulua 98-vuotiaana.

Näyttelyn nykytekijöitä ovat Anja Hänninen, Ulpu Kavanti, Inge Löök, Päivi Mansikka-Aho, Vuokko Mattila, Käpy Tarus ja Ulla Vaajakallio.

Näyttelystä vastaa Suomen Exlibrisyhdistys ja sen on koonnut Erkki Tuominen Suomalaisen kirjan museo Pukstaaville Sastamalaan v. 2011 lahjoittamansa suomalaisten exlibristen kokoelman pohjalta.

Suomen Exlibrisyhdistys ry
Pj. Erkki Tuominen, Kanavamäki 9 C 10, 00840 Helsinki
P. 045 3277533,  e-mail: [email protected]